Oferta tłumaczeń

W związku z wieloletnią działalnością i dużą ilością zleceń jest dość trudno określić poszczególne pola naszej specjalizacji. Większość naszych zleceń dotyczy dokumentów urzędowych, dokumentacji pojazdów, ofert przetargowych, witryn internetowych, materiałów marketingowych czy też prac naukowych. Poza tym często uczestniczymy w negocjacjach i spotkaniach biznesowych, rozprawach sądowych, itp.

Wykonujemy następujące rodzaje tłumaczeń:

  • Przysięgłe (tłumaczenia poświadczone pieczęcią tłumacza przysięgłego) zwykle związane z dokumentami urzędowymi lub dokumentami przedkładanymi do urzędów)

  • Zwykłe (tłumaczenia tekstów i dokumentów bez wymogu poświadczenia pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego).

  • Specjalistyczne (tłumaczenia tekstów i dokumentów bez wymogu poświadczenia pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego zawierających słownictwo i zwroty związane z językiem naukowym, branżowym lub innym wymagającym od tłumacza oprócz biegłej znajomości języków źródłowego i docelowego specjalistycznego słownictwa związanego z daną dziedziną).

  • Ustne