Dla firm i instytucji

JĘZYK ANGIELSKI DLA FIRM I INSTYTUCJI

Forma ta adresowana jest dla zorganizowanych grup z możliwością dostosowania programu i poziomu zajęć do wymagań zamawiającego kurs. Zajęcia mogą odbywać się także Viagra w miejscu wskazanym przez uczestników. Czas trwania kursu, ilość zajęć w tygodniu będą ustalane indywidualnie z zamawiającym dany kurs.

Cena 1 lekcji dla każdego słuchacza: 15.00 zł